Loading...
บทความน่ารู้

จุดเริ่มต้นแนวความคิดนอกกรอบในการลงทุนธุรกิจออนไลน์

สำหรับการประกอบธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันนี้ การคิดนอกกรอบล้วนเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ หรือการคิดต่างจากคนอื่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จนเป็นที่จดจำของผู้บริโภค โดยสินค้าและบริการดังกล่าวจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ธุรกิจได้รับประสบความสำเร็จสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและยาก จึงเป็นอีกหนึ่งกระบวนการอันสำคัญ ซึ่งจะทำให้เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องคิดนอกกรอบ รวมไปจนถึงการฉีกกรอบความคิดแบบเดิมๆ อีกด้วย

จุดเริ่มต้นแนวความคิดนอกกรอบ คือการวางกลยุทธ์ อันจะทำให้บรรลุเป้าหมาย พอคุณตั้งเป้าหมายยากขึ้น ท้าทายขึ้น ก็จะทำให้กลยุทธ์เดิมๆ กับวิธีการเดิมๆ จะไม่สามารถทำให้เป้าหมายบรรลุได้แล้ว คุณก็จะมีการปรับตัวไปตามสภาพ นอกจากนี้อย่าลืมว่าในโลกธุรกิจของเราทุกวันนี้ ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงตลอดด้วย

อีกทั้งคู่แข่งขันก็ต่างขนกลยุทธ์ใหม่ๆ ออกมาโดยตลอด และอย่าลืมว่าสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ , สังคม , การเมือง ก็ยากต่อการคาดเดาล่วงหน้า ถ้าคุณยังใช้วิธีการเดิมๆ รูปแบบเดิมๆ คุณก็จะไม่สามารถแข่งขัน และมีชีวิตอยู่รอดในตลาดได้เลย หมายความว่า คุณต้องคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล โดยเป้าหมายแรกที่สำคัญ ก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของลูกค้าได้ และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ จนกระทั่งอยากกลับมาซื้อซ้ำอีกถึงขนาดอยากบอกต่อให้เพื่อนๆ มาช่วยกันซื้อสินค้าหรือบริการ  ทำให้คุณสามารถฉีกกรอบความคิดได้เลย ส่วนวิธีการคิด คือจะต้องทำอย่างไร เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายนี้ ก็อาจจะไปมุ่งที่การกระตุ้นยอดขาย เช่น ส่งเสริมการขาย , การโฆษณา- ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการทำกิจกรรมการตลาด เป็นต้น หากแต่ต้องเป็นวิธีการใหม่ๆที่น่าสนใจ

คำถามสำคัญอีกข้อก็คือ คุณมีแนวทางหรือตัวอย่างในการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าบ้างไหม โดยความต้องการนี้เป็นความต้องการแบบลึกๆ ที่ยังไม่มีใครตอบสนองได้ เพื่อที่จะนำไปสู่การคิดแบบฉีกกรอบ ของความคิดเดิมๆ

เรื่องจริงของโลกนี้อย่างหนึ่ง คือ เจ้าของธุรกิจทุกคนมีความพร้อมที่จะคิดนอกกรอบอยู่แล้ว เพียงแต่สภาวะแวดล้อมรอบตัวต่างๆ อาจไปกดดันทำให้เกิดกรอบความคิดขึ้นมา เพราะฉะนั้นคุณจึงต้องพิจารณาดูว่า อะไรคือสิ่งที่ไปปิดกั้นความคิดของเขา ลองพยายาม ค้นหา , วิเคราะห์ต้นเหตุ แล้วค่อยๆ แก้ไขไปทีละขั้นตอน ก็น่าจะทำให้ธุรกิจของคุณฉีกแนวไปจากเดิมได้

 

One comment
  1. Emily Cox

    การคิดนอกกรอบ เว็บบาคาร่า มองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เป็นหนึ่งสิ่งที่จำเป็นในยุคใหม่แบบนี้ เพื่อได้จุดเริ่มต้นการลงทุนธุรกิจออนไลน์ที่แตกต่าง โดดเด่น จนเป็นที่จดจำของผู้บริโภค โดยสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ธุรกิจได้รับประสบความสำเร็จ

Comments are closed.