Loading...

Category: บทความน่ารู้

ไม่มีทุนทําธุรกิจ ทำอย่างไรดี

หลายคนมักคิดว่าการที่เราไม่มีเงิน นั้น ไม่สามารถทำธุรกิจได้ คุณคิดผิดถนัด การที่เราอยากจะทำธุรกิจนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเท่านั้น อย่างเช่น การใช้ความรู้ ใช้ไอเดีย ใช้แรงใจและความมุ่งมั่น  เป็นต้น ดังนั้นเราต้องกล้าออกที่จะมาทำ อย่างคำฮิตที่บอกว่า คิดและลงมือทำ ตัวอย่างการใช้ความรู้ เช่น สอนพิเศษ ธุรกิจนี้ ใช้ทุนรวมๆแล้ว ไม่เกิน 6,000 บาท โดยใช้ความรู้ของตัวเราเองมาสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เดือนๆนึง สร้างรายได้มากกว่า 10,000 บาท หรือ ถ้าเรามีความรู้สามารถทำเว็บไซต์และสามารถโปรโมเว็บไซต์ของตัวเองได้ ซึ่งอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมาก เพราะ [ … ]